Hjem

Velkommen til NMK  Nord - Gudbrandsdal 

Bjorli Motorsenter


ELITEN AV NORSK BILCROSS SAMLES TIL KAMP PÅ BJORLI MOTORSENTER

Innkalling til årsmøte

NMK Nord Gudbrandsdal

 

Torsdag 3. februar  Kl 18.00  YX Dovre

 

Styret i NMK Nord-Gudbrandsdal innkaller med dette

alle klubbens medlemmer til Årsmøte 2022

 

Saksliste:

 

- Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

- Valg av møteleder

- Valg av 2 stk til å signere protokoll

- Behandle klubbens årsberetning 2021

- Behandle klubbens årsregnskap 2021

- Fastsette medlemskontigent 

- Innkomne saker

- Valg

 

Disse er på valg:

 

- Leder  Anders Kongsrud  På valg

- Nestleder  Tom Erling Nårstad  På valg

- Kasserer  Bjørn Haugstulen          På valg 

- Styremedlem   Kim Gammeltorp  På valg

- Styremedlem   Joakim Flateng  På valg

- Styremedlem   Arild Randen   På valg

- Valgkomite  Kjell Ivar Bævrevoll     På valg

 

Alle medlemmer har mulighet til å fremme forslag til årsmøte.


Forslag som skal behandles på  årsmøte må være mottatt av klubbens styre innen 27. januar.  Saker kan sendes til formann@nmk-ngd.no

 

Velkommen

 

Styret 

 

NMK Nord-Gudbrandsdal - 2. januar 2022